Tra cứu Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin

© Bản Quyền Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Hệ Thống Tra Cứu Chứng Chỉ Ứng Dụng Công nghệ Thông Tin - Phiên bản: 2023.03.10

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin

Số 07 – 09, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Tầng 1, Khu E)

Điện thoại: (028)38.282.286 (T2 - T6, giờ hành chính)

Website: https://www.citd.vn Email: citd@uit.edu.vn